ConectareVizitatori
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi15
mod_vvisit_counterieri52
mod_vvisit_counteraceasta saptamina97
mod_vvisit_counterluna trecuta1318
mod_vvisit_counterTotal480121

We have: 6 guests online
Today: Oct 26, 2021
Populare

Publicatii

Citări şi referinţe critice

Publicatii

a. în volume:

Catinca Agache, Literatura română din ţările vecine, Editura Princeps Edit, iaşi,2005, ISBN 973-7730-66-8

Nicolae Rotund, Două secole de pamflet românesc, Editura Ex Ponto, Constanţa,2004

Bibliografia Pavel Dan, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj, 2007

Lucreţia Şipoş Flueraş, Aspecte ale literaturii române din Ungaria, Editura Institutului de educatoare şi învăţători „Tessedik Samuel” Szarvas, Ungaria, 2008

Adrian Ţineghe, Exerciţiu spiritual cu Vasile Latiş, Editura Scriptorium, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-894814-3

Minodora Sălcudean, Tudor Arghezi, Discursul polemic, Editura Institutul European, Iaşi, 2009

b ) în reviste:

Carmen Radu, Facultatea de Litere Bucureşti, citare în Rolul componentei asertive în discursul polemic actual, în rev. Filologie, Universitatea Bucureşti, nr.45/2005

Bogdan Creţu, I.D.Sârbu, antiutopia Isarlâkului, în revista Transilvania nr.1, ianuarie 2006, p.78-81

Nicolae Băciuţ, Romulus Guga, în Cuvântul liber, Univers cultural, nr.175, 9 septembrie 2008, p.4

Mihaela Mureşan, The Pamphlet as the journalistic unpublished text, (Pamfletul ca text jurnalistic inedit) în vol. Studia Universitatis Babes-Bolyai- Ephemerides nr.1, 2008, pag. 109-116

Jakab Attila, citare de articol, în revista EOKIK nr.14, Budapesta, 2005 (Többszörösen Kisebbségben Műhelytanulmány)

Iulian Boldea, Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, în vol. Studia Universitatis, Universitatea Petru Maior Tg. Mureş, nr.5 / 2007, p.242-245

c) referinţe şi citări:

în reviste: Dan Mănucă, Convorbiri literare, nr. 3/ 2000

Gh.Glodeanu, Steaua nr. 2-3 / 1998; George Mirea, Familia, nr. 3/ 2001;

Gh.Glodeanu, Jurnalul literar, nr. 2-3 / 2000

Iulian Boldea, Presa românilor din Ungaria, în Vatra, nr.1, ian.2007

Lucreţia Fluieraş, Enciclopedia jurnalismului, în Foaia românească,Gyula, nr.6, 9 febr. 2007

Carmen Dărăbuş, Românii din Ungaria. Presa, în Familia, nr.1, ian.2007

Ioan Nistor, Literatura românilor din Ungaria,în revista Poesis Internaţional, nr-2, 2010

Dan Mănucă, Extreme literare, II,În Convorbiri literare, nr.5, mai 2010

-în volume:

Dumitru Micu, Istoria literaturii române, compendiu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999;Literatura română contemporană, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000

Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2001

colectiv Biblioteca Jud. Petre Dulfu Baia Mare, Autori maramureşeni, Ed. Umbria, Baia Mare, 2000,

Clujul literar,1950-2005, Editura casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005

Almanah, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2006,

DICŢIONARUL GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE, vol.E-K, Editura Academiei, 2005

1. p.113 ( la V. Fanache) 
2. p.209 (Laurenţiu Fulga) două citări 
3. p.348 (Elena Ghirvu Călin ) 
4. p.366 (Gh.Glodeanu) 
5. p.528 (Dr. Horomnea) 
6. p.697 (Panait Istrati) 
2. Dicţionarul general al literaturii române, vol. L-O, Ed. Academiei 2005 
7. p.234 (Rodica Marian) 
8. 294 ( Dan Mănucă) 
9. 414 (Ovidiu Moceanu) 
10. p.471, TITLU de dicţionar (Cornel Munteanu) 
11. p.491 (Marcel Mureşeanu) 
III. Dicţionarul general al literaturii române, vol. P-R, Ed,. Academiei, 2006 
12. p.210 (Ioana Petrescu) 
13. p. 226 (Marcel Petrişor) 
14. p.232 (Gh.Petruşan) 
15. p. 275 (cronici la Pleiade) 
16. p.389 /D.Popovici) 
17. p.443 (Marin Preda- două citări 
18. p.647 ( Ioanid Romanescu) 
IV. Dicţionarul general al lit. române, vol. S-T, Ed. Academiei 2007 
19. p.8 (Ion Marin Sadoveanu) 
20. p.211 /Eugen Simion) 
21. p.224 (Ion Simuţ) 
22. p.294 (Solstiţiu) 
23,. P.418 (Damian Stănoiu) 
24. p. 507 ( Arcadie Suceveanu) 
25. p.641 (dan Claudiu Tănăsescu) 
26. p.795 (Eugenia Tudor Anton) 
Aurel Sasu, DICŢIONARUL BIOGRAFIC AL LITERATURII ROMÂNE, Editura Paralela 45, 2006 
1. p.66 (Ticu Archip) 
2. p. 244 (Ion Buzaşi) 
3. p. 605 (Laurenţiu Fulga) 
4. 664 (Glodeanu) 
5. 735 (D. Horomnea) 
6. 736 (S. Horvat) 
7. p. 800 ( Gabriel Iuga) 
8. vol. II,M-Z, p. 78 (Dan Mănucă) 
9. p.154 titlu de dicţionar (Cornel Munteanu) 
10, p.229 (Virgil Nistor) 
11. 228 (Ioan Nistor) 
12-. P.348 (Ioana Em. Petrescu) 
13.p.669 (Corneliu Ştefanachi) 
14. p.739 (Marcel Turcu) 

Last Updated (Thursday, 06 January 2011 18:15)

 

Publicatii

Publicatii

VOLUME INDIVIDUALE:

 1. Marin Preda- Fascinaţia iubirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, col.” Eseuri

 2. Romulus Guga- Polifonia unei voci, Editura Tipomur, Tg.Mureş, 1998

 3. Pamfletul ca discurs literar, Editura Minerva, Bucureşti, 1999, col.” Universitas

 4. Laurenţiu Fulga- studiu monografic, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 2001, col „Discobolul

 5. Lecturi neconvenţionale, Editura Casa Cărţii de ªtiinţă, Cluj-Napoca, 2003, col. „Studii

 6. Românii din Ungaria, I. PRESA (1950-2005), Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2006

 7. Românii din Ungaria, II. LITERATURA (1950-2008), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009

 8. Monografia Scolii romanesti din Gyula (1946-2010), Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2011

 9. Eminescu.Polimorfismul operei (studii literare), Ed.Universităţii Jagellione, Krakow, Polonia, 2012
 10. Note de curs Eminescu, studii literare, Ed.Tara Maramuresului, Petrova, 2013


 

 1. EDIţII:

 1. Gala Galaction,La Vulturi , Editura Albatros, Bucureşti, 1995, colecţia „Texte comentate”, antologie texte, tabel cronologic, comentarii, prefaţă de Cornel MUNTEANU

 

 1. ÎN VOLUME COLECTIVE:

 1. Disjuncţia realelor blagiene, în volumul Eonul Blaga-întâiul veac, Editura Albatros, Bucureşti, 1997

 2. Dinamica discursului critic, în volumul Laurenţiu Ulici- Portret de grup, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

 3. Zestrea Anului Eminescu, în Buletinul ªtiinţific al Universităţii de Nord Baia Mare, 2001

 4. Literatura românilor din Ungaria, în vol. Annales 2000, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, Ungaria, 2001

 5. Presa românilor din Ungaria, în vol.Simpozion 1999, Institutul de Cercetări al Românilor in Ungaria, Gyula, 1999

 6. Literatura românilor din Ungaria, în vol.Identitate culturală europeană, Iaşi, 2006

 7. Complexele minoritarului în poezia românilor din Ungariaîn vol. R omâni majoritari/ români minoritari, Iaşi, 2007

 8. Alexandru Roman, Discursul publicistic, în vol. Analele Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, tomul XII, decembrie 2006

 

 1. Despre istoricul românilor din Ungaria, în volumul Healing of memories,Un proiect de reimpacare a bisericilor,Ed. Accent, Cluj Napoca, 2007, ISBN 978-973-8915-38-1 Viena,
 1. Discurs şi metodă în eminescologie, în vol.Discurs critic, Suceava, 2011

 

Apariţii în reviste (2012-2013)

1. Feţele deconstruite ale timpului, în revista Convorbiri literare, nr.10, octombrie 2012                       2. Aluviunile lirismului embrionar, în Convorbiri literare, nr.11, noiembrie 2012 (vol. Ioan Nistor, Atlantidele văzduhului) 3. Lecturi eminesciene plurale, in revista Familia, nr.2, februarie 2013, p.31,                                                 3. Ion Simuţ-Critica între ideologie şi discurs, în Familia, nr.7-8, iulie-august 2013,                                    Memoria Blajului, în revista Familia română, nr.3, septembrie 2013

 

 

 1. Studii şi articole în reviste- (intervalul 2002-2006) (SELECTIV)

 1. Actualitatea lui Caragiale, în Convorbiri literare, nr. 2 / februarie 2002

 2. Dinamica cotidianului, în Familianr. 2 / februarie 2002

 3. Resurecţia parabolei la L.Blaga, în Viaţa românească nr. 5-6 / mai-iunie 2002

 4. Literatura noastră: Cele mai frumoase texte comentate, în Foaia românească, Gyula, nr.32 / 2002

 5. Cele mai frumoase texte comentate: Lucian Magdu, în Foaia românească, Gyula, nr. 36/ 2002

 6. Cele mai frumoase texte comentate: Ilie Ivănuş, înFoaia românească, Gyula, nr. 38 / 2002

 7. Cele mai frumoase texte comentate: Petru Anton, înFoaia românească, nr. 40 / 2002

 8. Cele mai frumoase texte comentate : Maria Berényi, în Foaia românească, nr. 42 / 2002

 9. Literatura românilor din Ungaria- sinteză, în România-Kilometrul 0, nr. 6 / septembrie –decembrie 2002

 10. Receptarea lui Caragiale, în Convieţuirea, Catedra de Română, Szeged, Ungaria, nr. 4 /iunie-decembrie 2002

 11. I.Heliade Rădulescu- vocaţii întemeietoare, în Foaia românească nr. 34 / octombrie 2002

 12. Un poet uitat: Samson Bodnărescu, înFoaia românească, nr. 36 / noiembrie 2002

 13. D.Popovici- critica de sinteză, în România literară, nr. 43 / 2002

 14. Problema identităţii- între aspiraţii şi împliniri, în Foaia românească, nr. 30 / septembrie 2002

 15. Eminescu-ipostaza geniului, în Curierul Conservator, Germania, nr. 1 / ian-martie 2003

 16. Eminescu sub semnul crucii, în Meridianul Românesc, New York-SUA, nr. 1 / 15 ianuarie 2003

 17. Luceafărul- aspecte de receptare, aspecte de interpretare, în Lumină Lină, New York-SUA, nr. 1-2 / ianuarie-martie 2003

 18. Poemul-sinteză Luceafărul , în Foaia românească, Gyula, nr. 2 / 15 ianuarie 2003

 19. Cele mai frumoase texte comentate: Lucia Borza, În Foaia românească, nr. 3 / ianuarie 2003

 20. Cele mai frumoase texte comentate: Alexandru Hoţopan, în Foaia românească nr. 4 / ianuarie 2003

 21. Centenar Popovici la Catedra de Română a Universităţii ELTE, Budapesta, înClipa, California-SUA, nr. 582 / ianuarie 2003

 22. Oameni şi fapte- serial despre intelectualii şi scriitori români din Ungaria, în Clipa, California-SUA, numerele 584, 586, 588, 592, 594, 596, 598, 602 ( ianuarie-mai 2003)

 23. Romanul-memorie,în Convorbiri literare, nr7 / iulie 2003

 24. Spectacolul ludic al poeziei, în Viaţa Românească nr. 8-9 / august-sept. 2003

 25. Catedra de Română din Budapesta, în România literară, nr.42/ 8-15 oct.2003

 26. Cele mai frumoase texte comentate: David Voniga, în Foaia românească, Ungaria, nr.38/ 19 sept.2003

 27. Cele mai frumoase texte comentate:Mihaela Bucin, în Foaia românească, nr.40/ 3 oct.2003

 28. Cele mai frumoase texte comentate: (14)Maria Berényi, în Foaia românească, nr.44/ 31 octombrie 2003

 29. Cele mai frumoase texte comentate: (15), Lucian Magdu-Colind,Foaia românească, nr.51-52, 26 decembrie 2003

 30. Neconvenţionalul Creangă, în Viaţa Românească, nr. 10 / octombrie 2003

 31. Modernism-postmodernism via deconstructivism, în Viaţa românească, nr. 3/ martie 2004

 32. Deconstrucţia mitului naţional Eminescu, în Convorbiri literare, nr.2, februarie 2004

 33. Problematica Fiinţei, în Nord Literar, nr.1 / ianuarie 2004

 34. Feţele eonului blagian, în Nord Literar, nr.3, martie 2004

 35. Cele mai frumoase texte comentate,(16)Ilie Ivănuş, Casa de pe Criş, în Foaia românească, Ung., nr.11, 12 martie 2004-04-25

 36. Cele mai frumoase texte comentate (17)Ana Radici, Mărul interzis al copilăriei, în Foaia românească, nr.13,26 martie 2004

 37. Moment aniversar la Budapesta, în Tribuna nr.38,1-15 aprilie 2004

 38. Discursul publicistic al lui Al. Roman, în Convieţuirea, Szeged, nr.3-4, 2005

 39. Taina eminesciană, în Familia, nr.1, ianuarie, 2005

 40. Critica de poezie, în Jurnalul literar, nr. 5-6 mai-iunie 2005

 41. Anatomia lirică a cotidianului, în Convorbiri literare, nr.3, martie 2005

 42. Cronici literare, în Nord Literar, nr.,6-7, 8, iunie-august 2005

 43. Octavian Goga la Budapesta, în România literară, nr. 40, octombrie 2005

 44. Liviu Rebreanu în Ungaria, în Luceafărul, nr.41, 16 nov.2005

 45. Voci ale anticipaţiei româneşti, în Nord Literar, nr.11, nov.2005

 46. Povestirea disjunctă, în Nord Literar, nr.1-12 nov.dec,. 2005

 47. Ontogenitatea poeziei, în Familia, nr.4, aprilie, 2005

 48. Literatura românilor din Ungaria, în Buletinul ªtiinţific al Facultăţii de Litere,2005

 49. Prefaţă la vol. Gh.Santău, cercetări istorice pentru folosul românilor, Ed.Iulius, Baia Mare, 2005

 50. Dialoguri culturale în Calendarul românesc, Gyula,2005

 51. Raioul din Seghedin la ceas aniversar, în Calendarul Românesc, Gyula, 2006

 52. Teste pentru examenul de limbă română, în Foaia românească, Gyula, nr.52, dec.2005

 53. Ipostaze ale gândului eminescian, în Nord literar, nr.1, ian.2006

 54. Eminescu în iconografia românilor, în Foaia românească, nr. 3, Gyula, ian. 2006

 55. Ontopoetica lui Vasile Latiş, în Nord Literar, nr. 2, febr. 2006

 56. Traiectorii lirice, în Nord Literar, nr.3, martie 2006

 57. Critica ideologică, în Viaţa românească, nr.4-5, apr.-mai, 2006

 58. Cuvintele de taină la Eminescu, în Lumină Lină, New York, nr. 1, ian-martie 2006

Septembrie 2008

 

Last Updated (Saturday, 03 January 2015 17:52)