ConectareVizitatori
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi6
mod_vvisit_counterieri52
mod_vvisit_counteraceasta saptamina88
mod_vvisit_counterluna trecuta1318
mod_vvisit_counterTotal480112

We have: 2 guests online
Today: Oct 26, 2021
Populare

Receptarea critica

Receptare critica

Receptarea critica
Foaia românească | 9 februarie 2007 | descarcă

Prof.univ.dr. Cornel Munteanu

LISTA PUBLICAŢII

Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale

  1. Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, I. PRESA, studiu de sinteză (1950-2005),Editura Noi, Gyula, Ungaria, 2006,  311 pagini (redactor: Eva Iova, lector: dr. Gh.Petruşan) ISBN- 963-218-563-3
  2. Cornel Munteanu, Monografia Şcolii româneşti din Gyula (1946-2010), Ungaria, Ed. Noi, Gyula, Ungaria, 2011, 350 pag., ISBN 978-963-88890-0-3
  3. Cornel Munteanu, Eminescu.Polimorfismul operei, studii literare, Editura Universităţii Jagiellonski, Krakow, Polonia, 2012, 250 pagini, ISBN 978-82-233-3339-5

Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale

  1. Cornel Munteanu, Laurenţiu Fulga, studiu monografic, Ed Dacia, Cluj Napoca, 2001, ISBN  973-35-1183-8
  2. Cornel Munteanu, Lecturi  neconvenţionale, studii de critică literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 279 pagini, ISBN  973-686-407-1
  3. Cornel Munteanu Românii din Ungaria, II. LITERATURA, studiu de sinteză literară (1950-2008), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009, 254 pagini, ISBN 978-973-133-617-6
  4. Cornel Munteanu, Note de curs Eminescu, studii literare, Editura Tara Maramuresului, Petrova, 2013, 164 pagini,  ISBN  978-973-869-900-5

Editor de volume publicate în edituri naţionale

1.Gala Galaction, La vulturi!, Ed. Albatros, Bucureşti, col. Texte comentate, prefaţă, studiu şi

comentarii critice de Cornel Munteanu

Prefeţe

1.Gh.Santău, Cercetări istorice, Ed. Iulius, Baia Mare, 2005

2. Mircea Crişan, Cristale de nuc, Ed. Etnologica, Baia Mare, 2006

3.Dorin Matei Cupşa, Pedeapsa vulgarităţii, Ed. Etnologica, Baia Mare, 2009

4.George M.Nicoară, Icarus cu aripi de bronz, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2010

Studii/capitole publicate în volume cu referenţi (peer-reviewed)

a. volume internaţionale

1. Cornel Munteanu, Discurs şi metodă în eminescologie, în vol.Critical discourse and linguistic variation, First edition, september 8-9 september, 2011, Suceava, p.20-24, ISBN 978-973-666-327-7

b. volume naţionale

1.Cornel Munteanu, Poetica titlului eminescian, în vol.Onomasticon, studii despre nume şi numire (coord. Oliviu Felecan), Ed.Mega, Cluj, 2010, ISBN 978-606-543-109-6, pag.263-274

2.Cornel Munteanu, Eminescologia între fragment şi sinteză- privire în actualitate, pp.157-177, în vol. Concepte în mişcare (coord. Ofelia Ichim, Şerban Axinte, Dan Mănucă), 2010, Ed. Academiei Române, Bucureşti, ISBN978-973-27-1951-0

3.Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria,pp.395-409, în vol. Concepte în mişcare (coord. Ofelia Ichim, Şerban Axinte, Dan Mănucă), 2010, Ed. Academiei Române, Bucureşti, ISBN978-973-27-1951-0

4.Cornel Munteanu, Disjuncţia realelor blagiene în “Luntrea lui Caron, pp.208-217, vol. Eonul Blaga, Întâiul veac,(coord. Liviu Petrescu) 1997, Ed. Albatros, Bucureşti, ISBN 973-24-0434-5

5.Cornel Munteanu, Laurenţiu Ulici- dinamica discursului critic, pp.208-216, în vol. Portret de grup cu Laurenţiu Ulici (coord. Gh.Pârja, Echim Vancea, Ioana Petreuş), 2002, Ed. Dacia, Cluj, ISBN 973-35-1487-X

6.Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria- condiţii de manifestare şi modalităpţi de expresie, pp.565-577,în vol. Identitatea culturală românească în contextul integrării europene (coord.Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin Teodor Olariu, 2006, Ed. Alfa, Iaşi, ISBN 978-973-8953-21-5

7. Cornel Munteanu, Complexele minoritarului în lirica românească din Ungaria, pp. 595-601, în vol.Români majoritari/români minoritari (coord.Luminiţa Btoşăneanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim),  2007, Ed. Alfa, Iaşi, ISBN 978-973-8953-49-9

8. Cornel Munteanu, Contaminări literare în proza autorilor români din Ungaria, pp.535-543, în vol. Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească, (coord.Luminiţa Btoşăneanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim),2009, Ed. Alfa, Iaşi, ISBN 978-973-8953-92-5

9. Cornel Munteanu, 60  de ani de şcoală românească la Gyula- Ungaria, pp.327-339,în vol. Diaspora culturală românească,(coord. Ofelia Ichim), 2013, Ed. Alfa, Iaşi, ISBN 978-606-540-037

10. Literatura memorialistică a românilor din Ungaria, în vol.Cultură şi identitate românească, Ed. Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-703-953-8

c. studii în publicaţii din străinătate

1. Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria, pp.249-283, în Annales 2000,

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, 2000, ISSN 1416-7468

2. Cornel Munteanu, Proza neconvenţională, în Limba română, pp.225-228, nr-3-4,

Chişinău, 2000, ISSN0235-9111

Articole ştiinţifice  indexate

1. Cornel Munteanu, Critica sub semnul neconvenţionalului, în Metaliteratură, revista Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe, Moldova, Chişinău, anul X, nr-1-4, 2010, pag.107-115, ISSN 1857-1905

2. Cornel Munteanu, Mihai Cimpoi: un proiect ontologic, în rev. Metaliteratură, Instititul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, Moldova, Chişinău, anul XI, nr.1-2, 2011, pag.5-10, ISSN1857-1905

3. Cornel Munteanu,Canonul în literatură, în rev. Buletinul Ştiinţific, Fascicola Filologie, al Universităţii de Nord Baia Mare, seria A, vol XVII, Baia Mare,2008, pag.193-202, ISSN1583-1264

4.Cornel Munteanu, Mihai Cimpoi: un proiect ontologic, în rev. Metaliteratură, Instititul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, Moldova, Chişinău, anul XI, nr.1-2, 2011, pag.5-10, ISSN1857-1905

5.Cornel Munteanu, Presa românilor din Ungaria, în Revista de istorie a presei, an I, nr.1, 2007, ISSN-1843-0309

6.Cornel Munteanu, Impactul  european al presei de minoritate, în Revista de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării, nr.1-2, 2007, Bucureşti, Facultatea de Jurnalism din Universitatea Bucureşti, ISSN-1842-256X ,

7.Cornel Munteanu, Al. Roman-discursul publicistic, în Analele Universităţii Ştefan cel Mare, Suceava, B. Literatură, Tomul XII, nr.1, 2006, pag.19-32, ISSN 1584-2886

Articole în alte reviste (selectiv)

Literatura românilor din Ungaria,  în vol. Annales 2000, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, Ungaria, 2001

Presa românilor din Ungaria, în vol. Simpozion 1999, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, Gyula, 1999

Cornel Munteanu, Polemica, un metronom al maturizării spiritului public, în Vatra, nr.8, 2006, p.46-47, ISSN 1220-6334

Actualitatea lui Caragiale, în Convorbiri literare, nr. 2 / februarie 2002

Dinamica cotidianului,  în Familia nr. 2 / februarie 2002

Resurecţia parabolei la L.Blaga, în Viaţa românească nr. 5-6 / mai-iunie 2002

Literatura noastră: Cele mai frumoase texte comentate, în Foaia românească, Gyula, nr.32 / 2002

Cele mai frumoase texte comentate: Lucian Magdu, în Foaia românească, Gyula, nr. 36/ 2002

Cele mai frumoase texte comentate: Ilie Ivănuş, în Foaia românească, Gyula, nr. 38 / 2002

Cele mai frumoase texte comentate: Petru Anton, în Foaia românească, nr. 40 / 2002

Cele mai frumoase texte comentate : Maria Berényi, în Foaia românească, nr. 42 / 2002

Literatura românilor din Ungaria- sinteză,  în România-Kilometrul 0, nr. 6 / septembrie –decembrie 2002

Receptarea lui Caragiale,  în Convieţuirea , Catedra de Română, Szeged, Ungaria, nr. 4 /iunie-decembrie 2002

I.Heliade Rădulescu- vocaţii întemeietoare, în Foaia românească  nr. 34 / octombrie 2002

Un poet uitat: Samson Bodnărescu, în Foaia românească, nr. 36 / noiembrie 2002

D.Popovici- critica de sinteză, în România literară, nr. 43 /  2002

Problema identităţii- între aspiraţii şi împliniri, în Foaia românească, nr. 30 / septembrie 2002

Eminescu-ipostaza geniului, în Curierul Conservator, Germania, nr. 1 / ian-martie 2003

Eminescu sub semnul crucii, în Meridianul Românesc, New York-SUA, nr. 1 / 15 ianuarie 2003

Luceafărul- aspecte de receptare, aspecte de interpretare,  în Lumină Lină, New York-SUA, nr. 1-2 / ianuarie-martie 2003

Poemul-sinteză Luceafărul , în Foaia românească, Gyula, nr. 2 / 15 ianuarie 2003

Cele mai frumoase texte comentate: Lucia Borza, În Foaia românească, nr. 3 / ianuarie 2003

Cele mai frumoase texte comentate: Alexandru Hoţopan, în Foaia românească nr. 4 / ianuarie 2003

Centenar Popovici la Catedra de Română a Universităţii ELTE, Budapesta, în Clipa, California-SUA, nr. 582 / ianuarie 2003

Oameni şi fapte- serial despre intelectualii şi scriitori români din Ungaria, în Clipa, California-SUA, numerele 584, 586, 588, 592, 594, 596, 598, 602 ( ianuarie-mai 2003)

Romanul-memorie,în Convorbiri literare, nr7 / iulie 2003

Spectacolul ludic al poeziei, în Viaţa Românească nr. 8-9 / august-sept. 2003

Catedra de Română din Budapesta, în România literară, nr.42/ 8-15 oct.2003

Cele mai frumoase texte comentate: David Voniga, în Foaia românească, Ungaria, nr.38/ 19 sept.2003

Cele mai frumoase texte comentate:Mihaela Bucin, în Foaia românească, nr.40/ 3 oct.2003

Cele mai frumoase texte comentate: (14)Maria Berényi, în Foaia românească, nr.44/ 31 octombrie 2003

Cele mai frumoase texte comentate: (15), Lucian Magdu-Colind,Foaia românească, nr.51-52, 26 decembrie 2003

Neconvenţionalul Creangă, în Viaţa Românească, nr. 10 / octombrie 2003

Modernism-postmodernism via deconstructivism, în Viaţa românească, nr. 3/ martie 2004

Deconstrucţia mitului naţional Eminescu, în Convorbiri literare, nr.2, februarie 2004

Problematica Fiinţei, în Nord Literar, nr.1 / ianuarie 2004

Feţele eonului blagian, în Nord Literar, nr.3, martie 2004

Cele mai frumoase texte comentate,(16)Ilie Ivănuş, Casa de pe Criş, în Foaia românească, Ung., nr.11, 12 martie 2004-04-25

Cele mai frumoase texte comentate (17)Ana Radici, Mărul interzis al copilăriei, în Foaia românească, nr.13,26 martie 2004

Moment aniversar la Budapesta, în Tribuna nr.38,1-15 aprilie 2004

Discursul publicistic al lui Al. Roman, în Convieţuirea, Szeged, nr.3-4, 2005

Taina eminesciană, în Familia, nr.1, ianuarie, 2005

Critica de poezie, în Jurnalul literar, nr. 5-6 mai-iunie 2005

Anatomia lirică a cotidianului, în Convorbiri literare, nr.3, martie 2005

Cronici literare, în Nord Literar, nr.,6-7, 8, iunie-august 2005

Octavian Goga la Budapesta, în România literară, nr. 40, octombrie 2005

Liviu Rebreanu în Ungaria, în Luceafărul, nr.41, 16 nov.2005

Voci ale anticipaţiei româneşti,  în Nord Literar, nr.11, nov.2005

Povestirea disjunctă, în Nord Literar, nr.1-12 nov.dec,. 2005

Ontogenitatea poeziei, în Familia, nr.4, aprilie, 2005

Prefaţă la vol. Gh.Santău, cercetări istorice pentru folosul românilor, Ed.Iulius, Baia Mare, 2005

Dialoguri culturale în Calendarul românesc,  Gyula,2005

Radioul din Seghedin la ceas aniversar, în Calendarul Românesc, Gyula, 2006

Teste pentru examenul de limbă română, în Foaia românească, Gyula, nr.52, dec.2005

Ipostaze ale gândului eminescian, în Nord literar, nr.1, ian.2006

Eminescu în iconografia românilor, în Foaia românească, nr. 3, Gyula, ian. 2006

Ontopoetica lui Vasile Latiş, în Nord Literar, nr. 2, febr. 2006

Traiectorii lirice, în Nord Literar, nr.3, martie 2006

Critica ideologică, în Viaţa românească, nr.4-5, apr.-mai, 2006

Cuvintele de taină la Eminescu, în Lumină Lină, New York, nr. 1, ian-martie 2006

Cornel Munteanu, Condiţia criticii universitare,Oferta cea mai credibila, în Vatra nr-7, iulie, 2007, revistă B, ISSN -1220-6334, pp.33-36

Addenda corrige în eminescologie, în Familia, nr.6, iunie 2009

Aluviunile lirismului bruionar, în Convorbiri literare, nr.11, noiembrie 2012

Linii de fugă în eminescologie, în Bucovina literară, nr.1, ianuarie 2013

Lecturi eminesciene plurale, în Familia, nr.2, februarie, 2013

Critica între ideologie şi discurs, în Familia, nr.7-8, iulie-august, 2013

Fluxul şi refluxul moral al frumosului estetic, în Vatra, nr. 10, octombrie 2013

d. Varia

peste 150 de articole despre  presa şi şcoala românească din Ungaria, în Foaia românească,

Gyula, anii 2000-2010

CITĂRI  :

a. în volume:

Viorel Hodiş, Articole şi studii, Ed. Risoprint, 2011, ISBN 978-973-53-0511-6

Catinca Agache, Literatura română din ţările vecine, Editura Princeps Edit, Iaşi,2005, ISBN 973-7730-66-8

Nicolae Rotund, Două secole de pamflet românesc, Editura Ex Ponto, Constanţa,2004, ISBN 973-644-368-X

Lucreţia Şipoş Flueraş, Aspecte ale literaturii române din Ungaria, Editura Institutului de educatoare şi învăţători „Tessedik Samuel” Szarvas, Ungaria, 2008 ISBN 978-963-86746-9-2

Adrian Ţineghe, Exerciţiu spiritual cu Vasile Latiş, Editura Scriptorium, Baia Mare, 2008, ISBN 978-973-894814-3

Minodora Sălcudean, Tudor Arghezi, Discursul polemic, Editura Institutul European, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-611-596-7

Cătălin Mihuleac, Pamfletul şi tableta, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-703-463-2

Ruxandra Coman, Tehnici de redactare în presa scrisă, Ed.Fundaţei România de mâine, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-163-456-2

Mihaela Mureşan, Stilul/limbajul jurnalistic şi funcţia fatică a limbii, Editura Digital Data, Cluj, 2008, ISBN978-973-7768-54-4,

Minodora Sălcudean, Discursul polemic: valenţe conceptuale şi structurale în presa românească, în volumul Schimbări în Europa, schimbări în mass-media, Cluj, Editura Limes, 2004, pp.109-124

Carmen Ioana-Radu, Aspecte ale comunicării conflictuale în româna actuală, Editura Universităţii Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-737-789-0

Stan V. Cristea, Marin Preda Repere biobibliografice, Ed. RCR Editorial Bucureşti, 2012

Doina Magdelena Răduţă, „Nici mănuşi, nici milă”, Trei pamfletari interbelici, Editura Universităţii Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-16-0306-0

b ) în reviste:

Bibliografia Pavel Dan, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Cluj, 2007

Carmen Radu, Facultatea de Litere Bucureşti, citare în Rolul componentei asertive în discursul polemic actual, în rev. Filologie, Universitatea Bucureşti, nr.45/2005

Bogdan Creţu, I.D.Sârbu, antiutopia Isarlâkului, în revista Transilvania nr.1, ianuarie 2006, p.78-81

Nicolae Băciuţ, Romulus Guga, în Cuvântul liber, Univers cultural, nr.175, 9 septembrie 2008, p.4

Mihaela Mureşan, The Pamphlet as the journalistic unpublished text, (Pamfletul ca text jurnalistic inedit)  în vol. Studia Universitatis Babes-Bolyai- Ephemerides nr.1, 2008, pag. 109-116

Jakab Attila, citare de articol, în revista EOKIK nr.14, Budapesta, 2005 (Többszörösen  Kisebbségben Műhelytanulmány)

Minodora Sălcudean, Poetica violenţei în pamfletul arghezian, în Transilvania nr.10, 2006, pp.40-46

Ruxandra Coman, Resursele satirei şi ale umorului în publicistica lui Hasdeu, Analele Universităţii Spiru Haret, Anul VII, nr. 8, 2007, pp.67-87

Ruxandra Coman, Ipostaze ale textului satiric în presa sec. al XIX-lea, în Analele Universităţii Spiru Haret, anul VIII, nr. 9, 2008, Ed. Fundaţiei România de mâine, pp.181-199

Viorel Hodiş, Probleme ale limbii presei române din Ungaria, în Revista Română, Iaşi, nr.2(56), 2009, pp.28-30

Fănel Teodoraşcu, Insights into Pamfil Şeicaru’s Pamphletary Discourse,în Styles of communication, ISSN 2065-7943, vol.4, nr. 1, 2012, pp.137-147, inclusa in Ebsco, Index Copernicus

REFERINŢE CRITICE (cronici, recenzii, istorii literare, dicţionare)

a.în volume

Dumitru Micu, Istoria literaturii române, compendiu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999;Literatura română contemporană, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000

Irina Petraş,  Panorama criticii literare româneşti, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2001

colectiv Biblioteca Jud. Petre Dulfu Baia Mare, Autori maramureşeni,  Ed. Umbria, Baia Mare, 2000,

coord. Maria Berenyi, Institutul de cercetări al românilor din Ungaria. Un deceniu de existenţă, Gyula, 2003, ISBN 963-206-867-X

Clujul literar,1950-2005, (coord. Irina Petraş) Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005

Almanah, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2006,

Dicţionarul General al Literaturii Române(coord. Eugen Simion), vol.E-K, L-M Editura Academiei, 2005,2006 ( referinţe

Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti,2006

Arcadie, Ana Hinescu, Oameni de ieri şi de azi ai Blajului, Ed.Napoca Star, Cluj, 2012

b.în reviste:

Iulian Boldea,  Cornel Munteanu, Românii din Ungaria, în vol. Studia Universitatis, Universitatea Petru Maior Tg. Mureş, nr.5 / 2007, p.242-245, inclusă în Ebsco, ISSN 1582-9960

Dan Mănucă, Convorbiri literare, nr. 3/ 2000

Gh.Glodeanu, Steaua nr. 2-3 / 1998;

George Mirea, Familia, nr. 3/ 2001;

Gh.Glodeanu, Jurnalul literar, nr. 2-3 / 2000

Iulian Boldea, Presa românilor din Ungaria, în Vatra, nr.1, ian.2007

Lucreţia Fluieraş, Enciclopedia jurnalismului, în Foaia românească,Gyula, nr.6, 9 febr. 2007

Carmen Dărăbuş, Românii din Ungaria. Presa, în Familia, nr.1, ian.2007

Dan Mănucă, Extreme literare, în Convorbiri literare, nr.5, mai, 2010

Ioan Nistor, Presa şi literatura românilor din Ungara, Poesis Internaţional, nr.2, 2010

Carmen Dărăbuş, O sinteză a creaţiei româneşti din afara graniţelor, în Europa, Novi Sad, nr. 2, 2012, p. 133 , ISSN 1820-9181

Constantin Cubleşan, Eminescu. Polimorfismul operei, în Dacia literară, nr.1-2, 2013

Săluc Horvath, Lecturi eminesciene, în Nord Literar, nr.1, ianuarie, 2013

Sabina Fînaru, C. Munteanu, Polimorfismul operei, în Meridian critic, seria Filologie, nr.2, vol.19, Suceava, 2012

Vizibilitate Prezenţa cărţilor în biblioteci de prestigiu, româneşti şi europene

Cărţile mele sunt prezente în următoarele biblioteci naţionale:

Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei, Biblioteca Filialei Academiei, Iaşi, BCU Cluj, BCU Iaşi, BCU Timişoara, BCU Bucureşti, Facultatea de Litere, Cluj Napoca, Facultatea de Litere, Iaşi, Facultatea de Litere Bucureşti, Biblioteca Judeţeană O. Goga Cluj Napoca, Biblioteca judeţeană V. A. Urechia Galaţi, BCU Suceava, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, Biblioteca municipală Blaj

-în biblioteci europene:

Biblioteca Naţională a Ungariei Szeczenyi-Budapesta, Biblioteca Naţională Moldovei- Chişinău, Biblioteca Naţională a Rusiei- Moscova,Biblioteca Universitară ELTE-Budapesta,BCU Jagiellonski, Krakow-Polonia, BCU Al. Misckiewicz-Poznan,Polonia, BCU Universitatea Varşovia, Polonia, Biblioteca Institutului de eductoare Tssedik Samuel, Szarvas-Ungaria, Biblioteca Liceului N.Bălcescu, Gyula, Ungaria, Biblioteca Universităţii Sapienza, Roma-Italia, Biblioteca Universităţii Gregoriana, Roma, Italia

Last Updated (Friday, 06 February 2015 06:58)